Make your own free website on Tripod.com

Какъв е балът Ви за различните училища и профили?

Моля, въведете оценките си!

Оценки от изпитите

 

Оценки от удостоверението
за завършен VII клас

математика   математика
български език и литература   български език и литература
тест   профил “Хуманитарен” - втори предмет
проверка на способностите   профили “Природоматематически” и “Технологичен” - втори предмет
      професиите - първи предмет
      професиите - втори предмет
      паралелките с изпит-тест и проверка на способностите - втори предмет

Вашият бал е:

за профил “Хуманитарен”
за профили “Природоматематически” и “Технологичен”
за профил “Чуждоезиков”
за професиите
за профили “Изкуства” и “Спорт”

Минимален бал
18
Максимален бал
36

Забележка: За първи предмет от удостоверението за завършен VII клас за профилите Изкуства и Спорт е взета оценката по български език и литература. За справка относно изчисленията на бала може да се информирате тук.


първа страница

Copyright©2002 А. M. S. All Rights Reserved.