Make your own free website on Tripod.com

НАЦИОНАЛЕН ИЗПИТ-ТЕСТ - 17 юни 2002г.

 

 
 

Български език и литература

 

Речник

1. В кой ред подчертаните думи имат различно речниково значение:
бодра песен - Песента ехти из полето.
тъмна нощ - Пътувахме през нощта.
рохкава пръст - Днес си порязах пръста.
китна пролет - През пролетта птиците вият гнезда.

2. Кой израз се различава по смисъл от останалите?
измислици
противоречия
празни приказки
бабини деветини

3. В кой ред думите са синоними?
ценен - неоценим
достигнат - недостижим
необходим - ненужен
неразбран - неразделен

4. В коя от поговорките има антоними?
Когото са били, той знае боли ли.
Който завижда, нищо не вижда.
Сила без разум сама се съсипва.
Сит на гладния не вярва.

5.     Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът.
 

Ако си с дебелички очи, можеш да изпиеш не само една бира, а да се нахраниш хубавичко.

(Алеко Константинов)

дебел
лаком
нахален
късоглед

6.     Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът.
 

... но бай Неделкович ме обля със студена водица.

(Алеко Константинов)

ме изпръска неочаквано
ме освежи приятно
ме изненада неприятно
ме затрудни много


литература - речник, разбиране на текст, граматика, правопис | математика | край

 

Разбиране на текст

   
 

Текст І

   
  Прочетете текста и отговорете на въпросите към него.
   
 

Десет наши алпинисти ще атакуват пет от най-трудните за покоряване върхове в Азия и Европа. В продължение на два месеца те ще изминат около 17 000 км с камион. Ръководител на експедицията е Диньо Томов. В групата е включена и една жена - Петя Иванова. Първата цел и връх Арарат (5137 м) в Турция. След него алпинистите ще атакуват връх Демавенд (5671 м) в Иран и непокорения от българи Мустанг-Ата (7546 м) в Китай. Последните две цели са връх Елбрус (5642 м) в Русия и украинският Ай-Петри (1900 м). Експедицията ще бъде екипирана от шведската фирма "Крикет", производител на кибрит и запалки, която е набавила вече оборудване за 15 000 долара. По маршрута българите ще контактуват с местните представители на компанията, които ще им помагат в осъществяването на амбициозния проект.

 


7. Коя е темата на текста?
Най-трудните за покоряване планински върхове в Европа и Азия.
Финансирането на българската експедиция от шведска фирма.
Проектът на български алпинисти, свързан с покоряването на планински върхове в Азия и Европа.
Екипировката на българската експедиция от алпинисти.

8. Какво е предназначението на текста?

Да разкаже за планинските върхове в Европа и Азия, които българските алпинисти ще покоряват.
Да информира читателите за проект на български алпинисти.
Да убеди читателите да подпомогнат финансово българската експедиция от алпинисти.
Да опише алпинизма като спорт.

9. Кое твърдение е погрешно според текста?
Фирма "Крикет" осигурява за българските алпинисти екипировка и оборудване.
Българските алпинисти ще пропътуват 17 000 км, преминавайки през Турция, Иран, Китай, Русия и Украйна.
Последни ще бъдат атакувани планинските върхове в Китай и Иран.
Най-високият връх, предвиден за покоряване, е Мустанг-Ата в Китай.

10. С какво са свързани първото и второто изречение?
С лексикално повторение
С показателно местоимение
С лично местоимение
Със синоним

 

Текст ІІ

   
  Прочетете текста и отговорете на въпросите към него.
   
 

Червените яйца са един от най-важните символи на празника Великден. В миналото са вярвали, че те притежават чудодейна сила, с която може да се лекува и да се развалят магии. Боядисването на яйцата върши най-старата жена вкъщи. Останалите жени от семейството не се месят в работата. Първото великденско яйце се запазва отделно през цялата година. С него се благославят децата и младежите. Основната боя, предназначена за писаните яйца, наричани в някои краища на България перашки, е червената, защото именно червеното яйце символизира Великдена. Правят се и различни други комбинации със зелена, със синя и с жълта боя. Всяка чертичка или шарка от украсата на писаните яйца е някакъв символ, който означава радост, мъка, любов, уважение. Шарките могат да бъдат във формата на листа, вейки, триъгълници, колелца, птичета. Технологията им на изработване е разнообразна - рисуване, лепене, налагане на шаблончета. Рисуването на перашките става с восък. Перашките доставят естетическа наслада и затова се подаряват само на най-близките гости.

 


11. Коя е темата на текста?
Технология при боядисването на великденски яйца.
Чудодейната сила на великденските яйца.
Цветови комбинации за боядисване на перашки.
Традиции и символи, свързани с великденските яйца.

12. На кой от въпросите текстът НЕ дава отговор?
Кой в семейството боядисва яйцата?
Какви са шарките на перашките?
Откъде произлиза наименованието перашка?
Какви комбинации от бои се използват за оцветяване на великденски яйца?

13.  Кое твърдение е вярно според текста?
Според традицията боядисването на яйцата извършва най-старата жена, а по-малките помагат.
Украсата на перашките притежава символично значение.
Първото боядисано яйце се подарява на най-близкия човек.
При украсата на перашките не се използват шаблони.

14. Какви са в текста изразите ПИСАНИ ЯЙЦА и ПЕРАШКИ?
Пароними
Омоними
Антоними
Синоними


литература - речник, разбиране на текст, граматика, правопис | математика | край

Граматика

15. Кое от изреченията е сложно?
Изплашиха се двете птички.
Започнаха да се крият.
Мъжкият престана да пее.
Женската легна да мъти.

16. В кое от изреченията се изразява повтарящо се минало действие?
През седмицата четяхме до късно в библиотеката.
През ваканцията ходиха на екскурзия.
Преди няколко дни си купих спортни обувки.
Вече закъсняхте за тренировка.

17. Определете кое е пропуснато в изречението
  Недей ... тук, защото е мокро.
сядай
да сядаш
седни
да седнеш

18. Определете кое е пропуснато в изречението
  На утрешния спортен празник в училището ... игри на двора, но времето се развали и вероятно ... състезания само в салона.
има // щеше да има
ще има // има
щеше да има // ще има
имаше // няма да има

19. Определете с какво може да се замени подчертаната дума, без да се промени смисълът
 

Запазени са много паметници, свидетелстващи за високото културно развитие на траките.

свидетелствайки
тъй като свидетелстват
които свидетелстват
понеже свидетелстват

20. Определете с какво може да се заменят подчертаните думи, без да се промени смисълът
  Поемайки властта, персийският владетел Ксеркс предприел веднага поход срещу Гърция.
Макар че поел
Като поел
Понеже поел
За да поеме

21. Определете в коя от подчертаните думи е допусната грешка
  Подир (А) стадото върви момчето,чийто (Б) мъничко сърце (В) бие безкрайно (Г) влюбено.
(А)
(Б)
(В)
(Г)

22. Определете в коя от подчертаните думи е допусната грешка
  Най-после момчето тръгва боязливо (А), застава (Б) на прага на къщата, надниква (В) вътре и видя (Г), че там седи леля Дъмша.
(А)
(Б)
(В)
(Г)


литература - речник, разбиране на текст, граматика, правопис | математика | край

Правопис и пунктуация

23. Коя дума е написана неправилно?
потисна
потрепна
потвърдя
поткрепя

24.  В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
По стар български обичай на първи март хората, къщите и животните се закичват с мартеници, направени от бял и червен вълнен конец.
Когато връзват белите и червените конци, старите хора благославят.
Според народния обичай мартениците се носят дотогава, докато не се види щъркел.
Тогава хората слагат мартеничките под камък и след девет дена гледат, какво има под него.

25.  В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
По-добре много да знаеш, отколкото много да имаш.
Който добре познава пътя, не се уморява.
Не гледай делвата ами онова, което е в нея.
Трудността отстъпва, където волята настъпва.

26.  В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
За да получите представа и за изпращането, и за получаването на електронни писма, най-добре е първо да изпратите съобщение до себе си.
Повечето програми за електронна поща извеждат на екрана прозорче, от което личи как протича процесът.
След като изпратите съобщение до себе си, проверете дали сте го получили.
Всеки, който работи с компютър е добре да използва защитни очила.

27. Определете в коя от подчертаните думи е допусната грешка
  Чужденците са учудени (А) и възхитени (Б) от бързината, с която българския (В) народ излиза от стопанския застой (Г).
(А)
(Б)
(В)
(Г)

28. Определете в коя от подчертаните думи е допусната грешка
  Във вестника (А) е публикуван тест, с който може да се провери каква е склонноста (Б) на хората да се поддават (В) на предразсъдъци (Г).
(А)
(Б)
(В)
(Г)

29. Определете в коя от подчертаните думи е допусната грешка
  Многобройните (А) колоний (Б), които (В) Великобритания е притежавала, са били в основата на селскостопанското (Г) й развитие.
(А)
(Б)
(В)
(Г)

30. Определете в коя от подчертаните думи е допусната грешка
  Здравословният (А) начин на живот изисква да се ядът (Б) повече (В) храни от растителен (Г) произход.
(А)
(Б)
(В)
(Г)

литература - речник, разбиране на текст, граматика, правопис | математика | край

 

Mатематика

 

31. Ако от 5 кг малини се получава 1,5 кг сладко, колко килограма сладко се получава от 25 кг малини?
5
4,5
7,5
6

32. Квадрат с периметър 24 см е разрязан на 4 еднакви квадратчета. Периметърът на всяко квадратче е:
12 см
6 см
4 см
9 см

33. Колко фаянсови плочки с форма на квадрат със страна 20 см са необходими за облицоване на стена с височина 3 м и дължина 2 м?
30
120
300
150

34.
-5
5
0,05
-0,05

35.


36. 0,78 - 0,702 : 0,9 =

0
0,7
-0,22
0,86

37. 11 - 33 : 11 =

3
-2
14
8

38. Произведението на най-малкото и най-голямото от числата , , , е:


39. 5 см2 са:

0,05 м2
0,00005 м2
0,0005 м2
50 000 м2

40. Кое е числото, от което 20% са равни на 60?

300
3
120
1200

41. Ако на чертежа ABCD е успоредник, AL е ъглополовяща на BAD и ALB = 20°, то ADC е:
140°
120°
170°
160°

42. Ако на чертежа ABC PQR, като съответните равни страни са отбелязани, на колко е равен PQR?
40°
80°
60°
30°

43. Многочленът (x - 5)(x + 5) - 25 е тъждествено равен на:
x2
x2-50
2x2-30
x2-10x

44. Решенията на неравенството -3x< 9 са:
x < -3
x > -3
x > 3
x > 12

45. Ако на чертежа a ІІ b, то мярката на x е:

30°

60°
45°
90°

литература - речник, разбиране на текст, граматика, правопис | математика | край


грешен отговор
верният отговор

първа страница

 
За мнения, предложения и препоръки, моля да ни Пишете.
Ако имате и други въпроси, може да оставите коментар тук.
 
 
 
 
Copyright©2002 А.M.S. All Rights Reserved..