Make your own free website on Tripod.com

Инструкция за провеждането на теста

 

Дата - 19 юни 2001 г.

Времетраене120 мин.

Провеждане на теста

Пише се само със синя химикалка. Чертае се с черен молив.

По литература е позволено да се носи учебник, но върху него да не са водени бележки.

По математика не се разрешава ползването на изчислителна техника и справочници. Може да се носят геометрични уреди, молив и гума.

Мобилните телефони и пейджъри са забранени. Това може да ви струва изгонване от изпита.

След условието на всяка задача са дадени четири възможни отговора. Верен е само един от тях.

В бланка (лист) срещу номера на всяка задача се нанасят верните според вас отговори с букви – а, б, в или г.

Всички поправки, както и посочването на повече от един отговор, анулират съответния въпрос. Затова е по-добре да се използва чернова и след това да се пренесе върху бланката.

Оценяване

За верен отговор се дава по 1 точка. За непопълнен или грешен – по 0 точки.

Резултатите от теста се оценяват по следния начин:

Ако броят на получените точки n не е по-голям от 16, оценката е слаб (2,00).

Ако 16 ≤ n ≤ 58 оценката се пресмята по таблицата

  точки
  оценка
  точки
  оценка
  точки
  оценка
  16
  3,00
  31
  4,05
  46
  5,09
  17
  3,07
  32
  4,12
  47
  5,16
  18
  3,14
  33
  4,19
  48
  5,23
  19
  3,21
  34
  4,26
  49
  5,30
  20
  3,28
  35
  4,33
  50
  5,37
  21
  3,35
  36
  4,40
  51
  5,44
  22
  3,42
  37
  4,47
  52
  5,51
  23
  3,49
  38
  4,53
  53
  5,58
  24
  3,56
  39
  4,60
  54
  5,65
  25
  3,63
  40
  4,67
  55
  5,72
  26
  3,70
  41
  4,74
  56
  5,79
  27
  3,77
  42
  4,81
  57
  5,86
  28
  3,84
  43
  4,88
  58
  5,93
  29
  3,91
  44
  4,95
  59
  6,00
  30
  3,98
  45
  5,02
  60
  6,00

Ако n 59, то оценката е отличен (6,00).

Някои съвети

Преди самия тест се настройте положително за него. Помнете, че спокойствието е 50% от изпита. Дори и да не сте се подготвяли денонощно, разчитайте на личната си култура, а и на късмета си.

Съсредоточете се максимално при прочита на въпросите и отговорите. Решете най-напред тези, за които сте абсолютно сигурни. По-дългите оставете за по-късно, за да не губите време за четене. Не бързайте!

Задачите по математика решете на чернова и чак след това нанесете отговора в бланката. Понякога е по-лесно да заместите отговорите в условието, отколкото да извършвате сложните действия.

Грешните отговори обикновено също са верни, но непълни. Наизустете дефинициите от учебника по български език. В този раздел има най-много клопки.

При въпроси, за които се колебаете, действайте по принципа на изключването - отхвърлете невероятните.

Не се притеснявайте да питате квесторите за всичко. Те са там, за да отговарят на въпросите ви, естествено в рамките на разумното.

От нас УСПЕХ!

 
За мнения, предложения и препоръки, моля да ни Пишете.
Ако имате и други въпроси, може да оставите коментар тук.
 
 
 
 
©Copyright 2001 А. M. S. All rights reserved..