Make your own free website on Tripod.com

Има много промени в новата Наредба за прием на ученици в училища с държавен прием след 7 клас

относно вида на изпитите, балообразуването, графика на полагане на изпитите

първа страница

Изчислете бала си!

Инструкция за провеждането на изпита - тест

Въвежда се такса за явяване на изпитите:

български език и литература
4 лв.
математика
4 лв.
тест
4 лв.

Проверка на способностите по:

спорт, музика, хореография, изобразително изкуство
6 лв.

 

Забележка: От такса са освободени децата без родител.

 

Според вида на училищата се полагат следните изпити

за езиковите гимназии; хуманитарните, природо-математическите, технически училища и техникуми

български език математика
за училищата по изкуства и спорт
тест проверка на способностите

 

top

Ново е и балообразуването

Максималният бал ще е 36, като за различните профили са различни балообразуващите оценки:

профили/ оценки 1 2 3 4 5 6
хуманитарни изпит по български изпит по български изпит по български изпит по математика оценка по български от дипломата още един предмет от дипломата*
природо-математическите, технически училища и техникуми изпит по български изпит по математика изпит по математика изпит по математика оценка по математика от дипломата още един предмет от дипломата*
езиковите гимназии изпит по български изпит по български изпит по математика изпит по математика оценка по български от дипломата оценка по математика от дипломата

За паралелките с изпит-тест и проверка на способностите:

спорт изпит-тест изпит-тест проверка на способностите проверка на способностите оценка по български от дипломата още един предмет от дипломата*
музика изпит-тест изпит-тест проверка на способностите проверка на способностите оценка по български от дипломата още един предмет от дипломата*
хореография изпит-тест изпит-тест проверка на способностите проверка на способностите оценка по български от дипломата още един предмет от дипломата*
изобразително изкуство изпит-тест изпит-тест проверка на способностите проверка на способностите оценка по български от дипломата още един предмет от дипломата*

*за всяко училище е различен

 

top

График за провеждане на изпитите:

български език и литература 20 юни 2002г.
математика 25 юни 2002г.
тест 17 юни 2002г.

Проверка на способностите по:

спорт 18 - 30 юни 2002г.
музика 19 юни 2002г.
хореография 21 юни 2002г.
изобразително изкуство 27 юни 2002г.

 

български език и литература 18 юни 2003г.
математика 24 юни 2003г.
тест 16 юни 2003г.

Проверка на способностите по:

спорт 18 - 30 юни 2003г.
музика 20 юни 2003г.
хореография 23 юни 2003г.
изобразително изкуство 26 юни 2003г.

 

Програми за провеждането
на конкурсните изпити

 

Дори и да не полагате изпит-тест, посетете отново сайта ни след обявяването на оценките от изпитите
(2 юли 2003г.),
за да изчислите бала си за различните училища и паралелки.

 

Инструкция за провеждането на теста

 

Времетраене120 мин.

Общи положения

Тестът тази година ще е в два раздела - български език и литература и математика. Обещали са трудността да не е висока.

Тестът ще включва 45 въпроса - 30 по български език и 15 по математика.

Обхваща се материала от учебната програма за 7 клас.

Провеждане на теста

Пише се само със синя химикалка. Чертае се с черен молив. Носете също линия и гума.

Мобилните телефони и пейджъри са забранени. Това може да ви струва изгонване от изпита.

След условието на всяка задача са дадени четири възможни отговора. Верен е само един от тях.

В бланка (лист) срещу номера на всяка задача се нанасят верните според вас отговори с букви – а, б, в или г.

Всички поправки, както и посочването на повече от един отговор, анулират съответния въпрос. Затова е по-добре да се използва чернова и след това да се пренесе върху бланката.

Тестът е отпечатан на три химизирани бланки хартия.

След приключване на изпита подписвате бланката с отговорите на теста.

Двата екземпляра поставяте в пликовете и залепвате.

В голям плик се слага първият, а в малък плик - вторият екземпляр.

Третият екземпляр остава за Вас. Можете веднага да сравните решенията си с бланката с отговорите, която ще получите в края на изпита.

Оценяване

За верен отговор се дава по 1 точка. За непопълнен или грешен – по 0 точки.

Резултатите от теста се оценяват по следния начин:

Ако броят на получените точки n не е по-голям от 12, оценката е слаб (2,00).

Ако 13≤ n ≤ 42 оценката се пресмята по таблицата

точки
оценка
точки
оценка
точки
оценка
13
3,00
23
4,00
33
5,00
14
3,10
24
4,10
34
5,10
15
3,20
25
4,20
35
5,20
16
3,30
26
4,30
36
5,30
17
3,40
27
4,40
37
5,40
18
3,50
28
4,50
38
5,50
19
3,60
29
4,60
39
5,60
20
3,70
30
4,70
40
5,70
21
3,80
31
4,80
41
5,80
22
3,90
32
4,90
42
5,90

Ако n 43, то оценката е отличен (6,00).

Някои съвети

Носете си вода и нещо за хапване (шоколадът най-вероятно ще се разтопи). Разрешено е.

Други - тук

От нас УСПЕХ!

top

 
За мнения, предложения и препоръки, моля да ни Пишете.
Ако имате и други въпроси, може да оставите коментар тук.
 
     
 
©Copyright 2002-2003 А. M. S. All rights reserved.